Błąd medyczny – rodzaje- co to jest?

Błąd medyczny to postępowanie, które jest sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności. Do jego zakresu zaliczamy błąd lekarski, zależący od obecnego stanu wiedzy w zakresie medycyny. Co to jest dokładniej i jakie możemy spotkać typy uchybień?

Błąd medyczny – co to jest? Wyjaśnienie pojęcia

Błąd medyczny jest działaniem lub jego brakiem ze strony personelu medycznego, niezgodnym z całkowitą wiedzą z zakresu medycyny. W efekcie oznacza to, iż osoba wykonująca zawód medyczny podczas leczenia danego pacjenta podejmuje działania, które według obowiązującego prawa możemy zaliczyć do niezgodnych ze wskazaniami wynikającymi z aktualnej wiedzy medycznej. Co więcej, są to również czynności niezgodne z panującymi zasadami etyki zawodowej, a także wykonywane bez należytej staranności.

Ponadto błąd medyczny jest działaniem nieumyślnym, w którego trakcie osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje się leczenia pacjenta w sposób niezgodny z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej.

Rodzaje błędów medycznych – jakie możemy wymienić?

Możemy wyróżnić cztery podstawowe typy błędów medycznych. Warto również zadawać sobie sprawę, że może do nich dojść już na etapie dokonywania diagnostyki. Do głównych rodzajów błędów medycznych zaliczamy błąd diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny oraz techniczny.

Pierwszy z nich, jak sama nazwa wskazuje, ma miejsce już na etapie diagnozy, która zostaje źle postawiona przez specjalistę. Wśród jej przyczyn możemy znaleźć nieprawidłowe czy niedbałe zbadanie pacjenta bądź brak wykonania wszystkich potrzebnych badań.

Błąd terapeutyczny jest kontynuacją nieprawidłowo postawionej diagnozy i powstaje wskutek podjęcia działania lub jego zaniechania. Możemy do niego zaliczyć przepisanie nieadekwatnego do schorzenia leku czy podanie zbyt dużej dawki.

Natomiast błąd techniczny powstaje wskutek nieprawidłowego postępowania pracownika służby medycznej. Dochodzi do niego w trakcie wykonywania zabiegu lub operacji, a także w okresie okołooperacyjnym. Do podstawowych błędów technicznych między innymi kwalifikujemy pozostawienie narzędzi medycznych w ciele pacjenta lub pomylenie jego tożsamości.

W przypadku błędu organizacyjnego odpowiedzialność leży po stronie placówki medycznej. Wśród najczęstszych uchybień tego rodzaju możemy zaobserwować brak wystarczającej liczby pracowników czy wyposażenie z niesprawny sprzęt.

Błędy medycznego – co należy zrobić w razie ich wystąpienia?

Błąd medyczny może mieć poważne konsekwencje dla pacjenta. Dlatego, jeśli spotkaliśmy się z taką sytuacją, powinniśmy podjąć odpowiednie kroki. Najlepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie się do specjalisty, który pomoże w wyegzekwowaniu praw pacjenta i zajmie się wszelkimi formalnościami. Wykwalifikowana osoba doskonale wie, jak nam pomóc i będzie dużym wsparciem na każdym etapie prowadzenia sprawy.

Błędy medyczne – do kogo się zgłosić?

Planując podjęcie współpracy z zaufanym specjalistą, który zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne, warto zapoznać się z przedstawioną na mojej stronie ofertą. Wyróżnia mnie bogate doświadczenie, a przez lata swojej działalności mogłem pomóc już wiele zadowolonym z wyboru mojej kancelarii osobom.

Jestem profesjonalistą, a do każdego klienta podchodzę w rzetelny i indywidualny sposób. Doskonale zdaję sobie sprawę, jak trudne jest dochodzenie odszkodowań dla zgłaszających się do mnie osób. Dlatego dokładam wszelkich starań, by cały proces przebiegał sprawnie oraz w dobrej atmosferze, sprzyjającej budowaniu pozytywnych relacji.