Do ilu lat można ubiegać się o odszkodowanie?

Wypadek niesie za sobą długofalowe konsekwencje, co sprawia, że osoby poszkodowane muszą zajmować się sprawą jeszcze długo po zdarzeniu. Chodzi głównie o roszczenia po wypadku. Uzyskanie odszkodowania nie jest sprawą prostą, ponieważ proces ten ograniczony jest przez wiele prawnych regulacji. Należy zdawać sobie z nich sprawę, wiedząc również, do ilu lat można ubiegać się o odszkodowanie.

Jak starać się o odszkodowanie – wypadek a niezbędne procedury

Odszkodowanie jest przewidzianą prawnie formą zadośćuczynienia za poniesione straty, co oznacza, że o jego uzyskanie mogą ubiegać się poszkodowani. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jest to ewentualność obarczona różnymi odgórnymi zasadami, których należy przestrzegać. To po stronie osób poszkodowanych leży konieczność przygotowania do pozyskania odszkodowania. Istnieją pewne kroki, które zwykle muszą zostać podjęte w celu ubiegania się o odszkodowanie. Rozpoczęciem tego procesu staje się zebranie możliwie jak największej ilości dowodów związanych z wypadkiem, takich jak dokumentacja medyczna czy relacje świadków. Wszystko to będzie pomocne w udowodnieniu, że wypadek miał miejsce. W procesie ubiegania się o roszczenia po wypadku bardzo ważne jest również nawiązanie kontaktu z ubezpieczycielem. Na tym etapie zazwyczaj dochodzi do wypełnienia niezbędnych dokumentów związanych ze sprawą.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

W prawie wiele procedur przewidzianych jest na określony czas, a po jego upływie następuje wygaśnięcie niektórych możliwości. Jest tak również w przypadku roszczeń po wypadku. Poszkodowany może ubiegać się o otrzymanie odszkodowania, jednak tylko w wyznaczonym czasie. Oznacza to, że po przykrym zdarzeniu należy działać możliwie szybko, kompletując określone dowody. Następnie dobrze jest skontaktować się z odpowiednimi podmiotami, tak aby nie tracić niepotrzebnie czasu przewidzianego na działanie dla poszkodowanego.

Do ilu lat można ubiegać się o odszkodowanie?

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych nie jest tylko umownym stwierdzeniem – w rzeczywistości istnieje pewien zakres, w którym poszkodowany może aktywnie działać w celu pozyskania należności. Zastanawiając się nad tym, do ilu lat można ubiegać się o odszkodowanie, należy przede wszystkim zapoznać się z obowiązującą podstawą prawną. W Polsce termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych jest regulowany przez Kodeks cywilny. Generalnie roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy, ale okres ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od zdarzenia. W przypadku jednak przestępstwa roszczenie ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od daty jego popełnienia.. Warto jednak podkreślić, że termin przedawnienia może być zawieszony lub przerwany przez odpowiednie działania ze strony poszkodowanego lub odpowiednich organów.

Odszkodowanie, wypadek – profesjonalna pomoc specjalisty

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach odszkodowawczych aktywnie pomagam klientom na tym polu, dlatego doskonale wiem, w jaki sposób najlepiej opracować plan działania. Nie tylko oceniam realne szanse na otrzymanie odszkodowania, ale również ustalam z klientem, co można w danej sytuacji zrobić. Jeśli zbliża się termin przedawnienia, to wskazane jest staranie się o jego przerwanie. Można to zrobić np. poprzez złożenie pozwu przed sądem, co w świetle obowiązującego prawa przerywa bieg terminu przedawnienia.