Start - Odszkodowania
Odszkodowania

Zadośćuczynienia i odszkodowania Warszawa – pomoc prawna doświadczonego adwokata

Adwokat od odszkodowań

odszkodowanie zadośćuczynienie adwokat Warszawa

Odszkodowania – kiedy warto zgłosić się do adwokata (nie tylko w Warszawie)

Swoją pomoc prawną kieruję zwłaszcza do osób:

 
Jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu, zniszczeniu mienia, jeśli są Państwo rodziną osoby, która straciła życie wskutek takich wypadków, to warto zasięgnąć porady adwokata.

 
Budowy są szczególnym miejscem pracy, gdzie mimo stosowania procedur BHP dochodzi do wypadków. Ustalenie, czy procedury te rzeczywiście były poprawnie stosowane, czy pracodawca postępował zgodnie z prawem to rola doświadczonego adwokata. Wskutek ekspertyzy ustalimy, czy i na jakie odszkodowanie może liczyć poszkodowany lub jego rodzina.

 
Nieudane operacje, zabiegi, błędy medyczne, zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych skutkują trwałymi problemami ze zdrowiem, kalectwem, a nawet śmiercią. W takiej sytuacji walczę skutecznie o odszkodowanie dla poszkodowanych.

 
Śnieg przed posesją na śniegu, ślizgawica, mokre i śliskie powierzchnie w sklepach wielkopowierzchniowych czy centrach handlowych są często powodem wypadku zakończonego np. złamaniem kości, a czasem dużo większego uszczerbku na zdrowiu.

 
Jeśli uczestniczyli Państwo w zakładzie pracy w wypadku, służę pomocą i zbadaniem sytuacji oraz walką o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 
Jeśli przeciwko Państwu prowadzone są postępowania odszkodowawcze, podejmuję się skutecznego prowadzenia spraw i obrony.
Zarówno w kwestii odszkodowań i ubezpieczeń, jak i innych obsługuję klientów w całej Polsce.
odszkodowanie zadośćuczynienie adwokat Warszawa

Skuteczne dochodzenie odszkodowań z adwokatem

Zapraszam do kontaktu osoby i firmy, które mają problem w związku z dochodzeniem odszkodowań w zakresie ubezpieczeń majątkowych, w tym ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC), jak również szukają skutecznej obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi. Przez lata (od 1994 roku) pracowałem i nadal współpracuję z dużymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Pełniłem między innymi funkcje dyrektora departamentu prawnego w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. To pozwala mi na realne ocenienie Państwa sytuacji. Ubezpieczenia majątkowe stanowią część tzw. działu II ubezpieczeń, stanowiący istotny element działalności ubezpieczeniowej. W ramach moich usług świadczę pomoc prawną dotyczącą ubezpieczeń:
  • casco pojazdów lądowych i szynowych,
  • przedmiotów w transporcie,
  • szkód spowodowanych żywiołami,
  • odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, w tym profesjonalistów i posiadaczy pojazdów lądowych,
  • ryzyk finansowych (ubezpieczenia BI itd.)
  • i innych.
Wykonuję ekspertyzę obejmującą w szczególności dochodzenia zadośćuczynień i innych należności pieniężnych z tytułu tzw. szkody na osobie, tj. związanymi z wypadkami przy pracy, komunikacyjnymi, medycznymi, itd.
Życie pisze naprawdę różne scenariusze i wcale nie trzeba wiele, aby się o tym przekonać. Istnieje dobrze znane powiedzenie, że “wypadki chodzą po ludziach” – jest to w pewnym sensie prawda. Nawet starając się z całych sił unikać nieprzewidzianych sytuacji oraz związanych z nimi konsekwencji w postaci załamania zdrowia czy negatywnego wpływu na życie, nie ma możliwości, aby całkowicie się ich pozbyć. Są bowiem naturalną częścią życia.Na całe szczęście ludzkość opracowała specjalne systemy, dzięki którym rekonwalescencja po wypadku, a także powrót do pełnej płynności finansowej w takich sytuacjach jest dużo prostszy niż kiedyś. Chodzi oczywiście o ubezpieczenia oraz związane z nimi odszkodowania (Warszawa). Jeżeli zaistniała potrzeba zatrudnienia profesjonalistów, których specjalnością jest dochodzenie odszkodowań w Warszawie, to są teraz Państwo w odpowiednim miejscu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z proponowaną ofertą.

Adwokat – odszkodowania Warszawa

Otrzymanie odszkodowania (Warszawa) za różnego rodzaju szkody nie jest zazwyczaj proste i trzeba się na to przygotować. Firma ubezpieczeniowa winnego zaistniałej sytuacji musi wypłacić odpowiednią kwotę. Sęk w tym, że zazwyczaj ubezpieczalnie bagatelizują wszelkie doniesienia związane z wypadkiem i same ustalają sobie kwotę, którą wypłacają osobie poszkodowanej. Oczywiście jest to zazwyczaj kwota bardzo mocno zaniżona, a z jej wykorzystaniem nie ma możliwości opłacenia naprawy wszystkich szkód powstałych w wypadku. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalisty, którego specjalność stanowi dochodzenie odszkodowań (Warszawa).

Profesjonalne dochodzenie odszkodowań w Warszawie

Dlaczego w kwestii odszkodowania i zadośćuczynienia warto wybrać adwokata? Na rynku nie brakuje firm odszkodowawczych, które jednak działają na innych zasadach niż kancelarie adwokackie. Przy udzielaniu pomocy prawnej adwokat zobligowany jest do stosowania zasad etyki zawodowej oraz do zachowania tajemnicy adwokackiej. Z kolei firmy odszkodowawcze nie muszą kierować się takimi wymaganiami, co powoduje np. prowadzenie sprawy za wygórowanym success fee. Jako adwokat, który samodzielnie prowadził wszystkie sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych, mam ogromne doświadczenie oraz szeroką wiedzę profesjonalną. To pozwala mi na dokładnie ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za dane zdarzenie szkodowe, ustalenie rodzaju oraz wysokości należnych świadczeń pieniężnych (zadośćuczynień, rent itd.), jak i na przeprowadzenie odpowiednich czynności sądowych i pozasądowych, które przekładają się na pełne zabezpieczenie interesów moich mocodawców. Wszystko to daje gwarancję postępowania zgodnego z prawem oraz w interesie moich klientów, jak również optymalizację całego postępowania, a co za tym idzie – kosztów.Powszechnie też wiadomo, że zdecydowanie łatwiej jest walczyć o właściwą wysokość zadośćuczynienia, kiedy ma się po swojej stronie doświadczonego adwokata od odszkodowań w Warszawie. Taki specjalista zna się na prowadzeniu tego typu postępowań. Co więcej, jest na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Dochodzenie odszkodowań w Warszawie i nie tylko to czasem naprawdę trudna sztuka. Warto więc dać sobie pomóc oraz skrócić czas trwania tego procesu. Aby to zrobić, wystarczy wybrać odpowiedniego adwokata od odszkodowań w Warszawie.

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

odszkodowanie zadośćuczynienie adwokat Warszawa W ramach mojej warszawskiej kancelarii adwokackiej oferuję pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia – to dwa różne terminy, które tutaj wyjaśnię, oczywiście w toku badania Państwa sprawy dowiedzą się Państwo, które ze świadczeń Państwu w danej sytuacji przysługuje. Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, którego celem jest wyrównanie straty, której doznała osoba poszkodowana na skutek zdarzenia czy wypadku. Odszkodowanie dotyczy wyłącznie sfery materialnej. Odszkodowania można dochodzić za szkodę związaną z uszkodzeniami ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, za pogorszenie sytuacji życiowej wynikające ze śmierci osoby najbliższej oraz za szkody majątkowe. Celem odszkodowania jest wyrównanie wydatków związanych z powstałą szkodą – koszty dojazdów, leczenia, napraw, zakupu (w przypadku zniszczeń mienia). Wysokość odszkodowania określa się na podstawie dokumentacji zgromadzonej przy poniesionej szkodzie. Zadośćuczynienie z kolei jest świadczeniem pieniężnym, które ma zrekompensować cierpienia psychiczne „o charakterze wewnętrznym”. Cierpienia te definiuje się jako krzywdę powstałą wskutek zdarzenia lub bezpośrednio po nim. Można dochodzić odszkodowania również tych krzywd, które wskutek zdarzenia mogą powstać w przyszłości.Przykładem spraw o zadośćuczynienie jest naruszenie dóbr osobistych, utrata najbliższej osoby, pozbawienie wolności. W przypadku zadośćuczynienia trudniej jest wycenić jego wartość – trudno bowiem obiektywnie ocenić rozmiar cierpienia psychicznego i strat wewnętrznych. Uwzględnia się stan zdrowia osoby poszkodowanej, stopień uszczerbku na zdrowia, stopień kalectwa, nieodwracalność konsekwencji wypadku, szanse na przyszłość.

Dlaczego warto nam zaufać w kwestii odszkodowań? Warszawa

Jako profesjonalista doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywają adwokaci od odszkodowań w Warszawie. Od pierwszych dni funkcjonowania kancelarii zależy mi na tym, aby moi klienci byli maksymalnie zadowoleni z rezultatów podjętej współpracy. Dlatego dokładam wszelkich starań, aby uzyskać oczekiwany przez nich rezultat. Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań w Warszawie jest jedną z moich specjalności, a także polem prawnym, na którym mam bardzo duże doświadczenie. Z tego względu można nabrać pewności, że zgłaszając się do mojej kancelarii, otrzymają Państwo w pełni profesjonalną i doskonale zorganizowaną pomoc. Jeśli szukają Państwo profesjonalnego wsparcia w kwestii odszkodowania i zadośćuczynienia, polecam usługi mojej kancelarii adwokackiej w Warszawie. Proszę pamiętać, że pracuję dla klientów w całej Polsce! Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to w trakcie rozmowy z chęcią udzielę na nie wyczerpujących odpowiedzi. W trakcie takiej konwersacji ustalimy również istotne detale podjętej współpracy, a także przedstawię wszystkie warunki oraz kwestie dotyczące finansów. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce “Kontakt”.