Start - Prawo przewozowe
Prawo przewozowe

Pomoc prawna dla firm transportowych

Prawo przewozowe Warszawa – pomoc prawna dla firm transportowych

prawo przewozowe adwokat Warszawa

Adwokat od prawa przewozowego

Gdy mają Państwo problemy ze spisaniem poprawnej i zabezpieczającej Państwa interesy umowy, gdy wystąpiły już jakieś kłopoty związane z działalnością firmy transportowej albo gdy to Państwo zarzucają przewoźnikowi niewłaściwe wywiązanie się z umowy (lub niewywiązanie się z niej), zapraszam po profesjonalną pomoc adwokata. Przez lata doświadczeń, pracy na stanowisku najpierw prokuratora, potem adwokata, wyspecjalizowałem się w trzech dziedzinach. Uważam, że z korzyścią dla moich klientów. Dzięki temu znam na wylot tę branżę, potrafię znaleźć rozwiązania prawne lub zapobiec kłopotom związanym z przewozem w Państwa firmie.
prawo przewozowe adwokat Warszawa

Co oferuję?

  • Szeroko rozumianą pomoc prawną w zakresie prawa przewozowego, transportu, spedycji, obejmującym również zagadnienia międzynarodowego przewozu towaru drogą lądową na gruncie konwencji CMR. Moja pomoc jako adwokata obejmuje opinie prawne, tworzenie i negocjowanie umów, reprezentację sądową.
  • Ekspertyza obejmuje w szczególności kwestie odpowiedzialności cywilnej przewoźników, w tym na tle skomplikowanych stanów faktycznych, takich jak np. kradzież towaru wskutek przestępstwa dystrybucyjnego, kradzież towaru w trakcie postoju na parkingu itd.
  • Fachowe wsparcie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych.
  • Reprezentowanie firm transportowych przed organami administracji publicznej, np. Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego czy Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego.
  • Reprezentowanie firm transportowych w postępowaniach sądowych oraz odszkodowawczych wobec ubezpieczycieli.

Adwokat od prawa przewozowego w Warszawie

Transport stanowi obecnie bardzo duża gałąź gospodarki. Za regulacje sfery przewozu osób i rzeczy z jednego punktu do drugiego odpowiada prawo przewozowe (Warszawa). Jednak dla przedsiębiorców bywa ono skomplikowane ze względu na to, że nie zostało umieszczone w jednym akcie prawnym. W różnych dokumentach znajduje się wiele kwestii, których zabezpieczenie prawne pozwala uniknąć problemów związanych chociażby z kontrolami granicznymi czy szkodami powstałymi podczas transportu. Prawodawca sporządził aż pięć ustaw, które aktualnie uznawane są za źródła prawa transportowego w Polsce. Zalicza się do nich:
  • Ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;
  • Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  • Ustawę z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski;
  • Ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
  • Ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Mnogość przepisów umieszczonych w różnych aktach prawnych dla wielu może stanowić utrudnienie w odpowiedniej interpretacji przepisów, która jest niezbędna do późniejszego jego przestrzegania. Moje zadanie jako adwokata od prawa przewozowego w Warszawie polega na jak najbardziej przystępnym wytłumaczeniu klientom zasad funkcjonujących w transporcie oraz oferowanie im wsparcia mogącego zapobiec występowaniu problemów związanych ze świadczonymi usługami. W obrębie usług obejmujących pomoc prawną dla firm transportowych w Warszawie znajdują się sporządzanie opinii prawnych obejmujących opisanie problemu i analiza potencjalnych zagrożeń z nich wynikających. Dokładnie oceniam ryzyko związane z prowadzeniem określonych działań, a także argumentuję je obowiązującymi przepisami prawa oraz orzecznictwem zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego. Oprócz doskonałej znajomości polskiego prawa przewozowego oferuję także pomoc prawną dla firm transportowych (Warszawa) związaną z zagadnieniami obejmującymi kursy międzynarodowe.

Adwokat od prawa przewozowego, Warszawa – dlaczego warto mnie wybrać?

Posiadam wieloletnie, bogate doświadczenie w niesieniu pomocy prawnej z zakresu prawa przewozowego w Warszawie i nie tylko. Dzięki temu potrafię sobie poradzić w każdej sytuacji oraz zapewnić klientom profesjonalne wsparcie niezależnie od sytuacji, w której się znaleźli. Pomoc prawną dla firm transportowych w Warszawie świadczyłem zarówno dla małych, jak i większych przedsiębiorstw. Pragnę się wciąż rozwijać, dlatego stale się dokształcam oraz na bieżąco monitoruję zmiany zachodzące na gruncie prawa przewozowego w Warszawie, na terenie naszego kraju, jak i za jego granicami. Pozwala mi to świadczyć usługi na najwyższym poziomie, a także zapewnić najlepsze możliwe wsparcie niezależnie od poziomu skomplikowania danej sprawy.

Prawo przewozowe – Warszawa

Podczas współpracy stawiam na otwartą komunikację z klientem. Każdego z zainteresowanych moimi usługami traktuję indywidualnie. Potrafię postawić się w sytuacji danej osoby, aby w pełni zrozumieć jej punkt widzenia i problem, z jakim się mierzy. Pozwala mi to znaleźć rozwiązania oraz dopasować działania do specyfiki czy charakteru poszczególnych spraw. Jestem profesjonalistą, dlatego moi klienci mogą mieć pewność, że moje usługi z zakresu pomocy prawnej dla firm transportowych w Warszawie świadczę zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Najprostszym działaniem mającym na celu analizę czy postępowanie z zakresu transportu danej firmy zgodnie z prawem jest skorzystanie z pomocy świadczonej przez adwokata od prawa przewozowego. Warszawa stanowi miasto, w którym istnieje wiele przedsiębiorstw działających w tym obszarze, dlatego to tutaj skupia się moja działalność. Jednak profesjonalną pomoc prawną oferuję także firmom mającym swoje siedziby na terenie całej Polski. Rzeczowe podejście i wiedza umożliwiają mi sprawne przeprowadzenie moich klientów przez postępowania odszkodowawcze czy sądowe.

Prawo przewozowe i konwencja CMR

prawo przewozowe adwokat Warszawa Konwencja CMR (skrót z francuskiego Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, a po angielsku Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) to międzynarodowy dokument podpisany w 1956 r. w Genewie., a regulujący transport międzynarodowy i zabezpieczający prawa spedytorów oraz ich klientów. Dzięki tej konwencji wprowadzono list przewozowy CMR z pełnymi danymi przewoźnika, odbiorcy i zawartości ładunku. Sporządza się go zawsze w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (dla nadawcy, odbiorcy i przewoźnika). List przewozowy ma charakter jakby specyfikacji ładunku oraz całej usługi transportowej. Zawartość listu przewozowego ma kluczowe znaczenie dla sposobu świadczenia usługi transportowej i bezpieczeństwa ładunku. List przewozowy CMR stosuje się wyłącznie w profesjonalnym (czyli biznesowym, odpłatnym) transporcie międzynarodowym. Jako przewoźnicy są Państwo zobowiązani do stosowania zasad konwencji CMR jak również innych aktów prawnych. Dlatego zachęcam do kontaktu w przypadku wątpliwości lub problemów natury prawnej z prawem przewozowym.

Prawo przewozowe – adwokat, Warszawa?

Zapraszam do skorzystania z mojej pomocy klientów z całego kraju! Kontakt